facebooklinkedinmail

Kennisbank

"An investment in
knowledge always pays
the best interest"

Benjamin Franklin

HTML

HyperText Markup Language is een opmaaktaal die koppelingen (hyperlinks) tussen de onderlinge bestanden ondersteunt. HTML bestaat uit een platte tekst met markeringstekens (tags) welke door een webbrowser worden geïnterpreteerd en getoond.

CSS

Cascading Style Sheets (stijlbladen). Een stylesheet is een document waarin de verschillende stijlelementen van de website omschreven worden (b.v. kop, alinea). Hierdoor wordt de vormgeving van de verschillende pagina's centraal geregeld.

jQuery

jQuery is een JavaScript bibliotheek met functies en widgets die ingezet kunnen worden voor interactieve elementen in een website, zoals bijvoorbeeld een kalender of drop-down menu.

kennisbank

JavaScript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.

PHP

Hypertext Preprocessor (aanvankelijk Personal Home Page) is een scripttaal die dynamische webpagina's mogelijk maakt. Deze pagina's worden op het moment van bezoek aan een website door de webbrowser gegenereerd.

SQL

Structured Query Language is een standaardtaal die gebruikt wordt om gegevens naar een relationele database te schrijven en er terug uit te tonen in de website (b.v. voor een agenda of blog).

html